П’ять неправильних поглядів християн на політику – відео

6 січня 2017 р. \ оновлено 22 лютого

Перше помилкове судження – НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЛІГІЇ

Це ідея того, що влада повинна змусити всіх громадян слідувати одній конкретній релігії.Християнський погляд на дану проблему показує, що підпорядкування усіх одній релігії є невірним та суперечить вченню Біблії. Влада не повинна підтримувати ідею державної релігії, але має гарантувати свободу для всіх вірувань. Тому християни в кожній нації повинні підтримувати свободу віросповідання і протистояти будь-яким спробам примусу до однієї релігії.

Друге помилкове судження – ВЛАДА ПОВИННА ВІДМЕЖУВАТИСЯ ВІД РЕЛІГІЇ

Ідея про те, що ми повинні викинути релігію з публічної сфери, як пережиток минулого, і повністю нівелювати релігійний вплив на політику. Це призведе до повної секуляризації влади, а згодом і всього суспільства. Уряд втратить відчуття підзвітності перед Богом за свої вчинки, а суспільство ризикує позбутися моральних орієнтирів.

Третє помилкове судження – ВСЯКА ВЛАДА Є ЗЛОЮ ТА ДЕМОНІЧНОЮ

Згідно з цією позицією всяка державна влада є глибоко інфікованою злом та демонічними силами. Тому політичне використання влади є світським. Але Ісус так не вчив. Це перебільшений і утопічний погляд на політичну реальність, який обмежує компетенцію Бога і спекулює Біблійною істиною.

Четверте помилкове судження – ПОТРІБНО ЗАЙМАЙТИСЯ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЄЮ, А НЕ ПОЛІТИКОЮ

Ця позиція широко підтримується євангельськими християнами, що фактично говорять: «Ми повинні просто проповідувати Євангеліє, і тільки таким чином християни можуть сподіватися на зміну людських сердець і зміни в суспільстві». Але це надто спрощений погляд на «Євангеліє» та Боже царство. Адже Євангеліє – це Божа добра новина про все життя! Проповідь «всієї Євангелії» включає проповідь про те, що Біблія говорить про владу. Це означає, що християни навчаться з Біблії, як позитивно впливати на владу. І так як ці всі речі записані в Біблії, Бог вважає їх важливими для Свого царства та Своїх цілей на землі.

П’яте помилкове судження – ПОЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТАРІЇ – ЄДИНИЙ СПОСІБ ПОБУДОВИ ЦАРСТВА БОЖОГО НА ЗЕМЛІ

Згідно цього погляду Церква повинна в першу чергу боротися з бідністю, злочинами, расовою дискримінацією та іншим соціальним злом. Це було основним акцентом Руху Соціального Євангелія початку 20-го століття.Самі по собі ці ідеї є добрими, проте вони роблять дуже маленький акцент на потребі кожної людини мати особисту віру в Спасителя Ісуса Христа.