11 березня 1566 року було підписано Другий Статут Великого Князівства Литовського

11 березня 2017 р. \ оновлено 22 лютого 2024 р.

11 березня 1566 року було підписано Другий Статут Великого Князівства Литовського.

На чолі комісії, яка готувала другу редакцію, стояв видатний канцлер ВКЛ кальвініст Микола Радзивілл Чорний. Напередодні в 1562 і 1563 рjrf з його фонду були надруковані “Катехізис” Симона Будного і Брестська Біблія.

Присвячуючи це видання Біблії великому князю Сигізмунду Августу, Микола Радзивілл Чорний писав: «У цьому Святому Письмі кожен стан знайде і побачить, і навчиться, починаючи від Господа, як відповідно управляти Річчю Посполитою, знайдуть також і піддані, в яких звичаях і вчинках праведних перш перед Богом і своїми начальниками вони повинні терпіти… Ось і я щирим серцем бажаю Вашій Королівській Милості…, щоб благоволив нагадувати і вчити, щоб славним Божим Законом, який від давнього часу був між нами занедбаний, постійно, маючи його тепер уже перед очима, користувалися, раділи і в ньому практикувалися”.

Безумовно, керуючи процесом нормування законів ВКЛ, Чорний всіляко намагався, щоб світський закон був узгоджений з Законом Божим. Ця тенденція продовжилася і під час складання останньої Третьої редакції Статуту 1588 року вже під керівництвом іншого канцлера кальвініста Астафея Воловича.

В результаті був створений найбільш досконалий в світі того часу збірник законів, яким наші землі керувалися майже три століття, так що і в XIX ст. з ним не могло зрівнятися тодішнє Російське імперське законодавство.