12 серпня 1581 року видана Острозька Біблія

12 серпня 2017 р. \ оновлено 22 лютого 2024 р.

12 серпня 1581 року в українському місті Острозі з’явилася знаменита перша повна друкована Біблія церковнослов’янською мовою, яка отримала назву Острозької Біблії.

Ініціатором і спонсором її видання був знаменитий українсько-білоруський князь Костянтин Василь Острозький. Він прагнув до розширення духовного просвітництва своїх підлеглих, тому поставив завдання видання Біблії зрозумілою мовою за прикладом протестантів, з якими князь мав тісні родинні стосунки і співпрацю.

Біблія повинна перекладатися з давніх мов, заради чого Острозький переклад спробував знайти відомі на той час рукописи. Поруч з ними джерелом перекладу стали Біблія Франциска Скорини та Генадієвський рукописний список біблійних книг. Сам князь Острозький, опікуючись православними в Речі Посполитій, заснував Острозьку академію та друкарню, був одним з редакторів біблійних видань в Супраслі, Заблудові і, нарешті, в Острозі.

Острозьким був запрошений відомий друкар Іван Федорович. Перше пробне видання побачило світ 12 липня 1580 року в вигляді Нового Завіту і Псалтиря. Пізніше, після деякого доопрацювання 12 серпня 1581 року, вийшло повне видання Біблії з передмовами, яке стало цінним надбанням для всіх християн східної Європи. Тираж книги становив приблизно 1500 примірників. Майже чверть з них збереглися до сьогоднішнього дня, що свідчить про широке застосування цієї книги.

Острозька Біблія неодноразово передруковувалася і її текст ліг в основу багатьох інших видань, ставши офіційним в православній церкви. Разом з розширенням біблійних текстів зрозумілою мовою йшла вперед і справа Реформації, основною метою якої було біблійне оновлення церкви і суспільства.