6 серпня 1517 року в чеській Празі Франциск Скорина почав друкувати свій білоруський переклад Біблії

6 серпня 2017 р. \ оновлено 22 лютого 2024 р.

6 серпня 1517 року в чеській Празі Франциск Скорина почав друкувати свій білоруський переклад Біблії. У цей день з’явився на світ “Псалтир”. Друк біблійних книг тривав до 1519 року в Празі, а з 1522 року – в Вільні. Біблія Скорини стала першою друкованою книгою на білоруській мові і першим друкованим перекладом Біблії кирилицею, була другим друкованим перекладом Біблії на слов’янську мову і восьмим друкованим перекладом Біблії в світі.

У передмові до своєї Біблії Скорина писав: «У цій книзі всієї мудрості початок і кінець; через неї Бог Всемогутній пізнається. У цій книзі всі закони i права для всякої справи людської. У цій книзі всі ліки для душі i тіла”.

Тексти Біблії, перекладені на зрозумілу для жителів ВКЛ мову і опубліковані білоруським першодрукарем Ф. Скориною, посприяли швидкому розширенню ідей Реформації.

Не випадково два 500-літні ювілеї (Реформації і білоруської Біблії) припадають на один рік, так як розширення біблійних текстів рідною мовою народів, повернення авторитету Письма і прагнення жити згідно зі Словом Божим лежали в основі Реформації і стали основою духовного, політичного, економічного і культурного розквіту багатьох народів.