Чисельність протестантів

Серед світових релігій і християнських конфесій

Зібрали в одну інфографіку найважливішу, на нашу думку, статистику, яка відображає релігійну ситуацію в світі і сучасне становище протестантизму. Для кращого розуміння візуального матеріалу після інфографіки, додаємо супровідний текст з коротким аналізом наведених даних.

 

Християнство залишається найбільшою гілкою серед світових релігій і становить 31,2% від всього людства. Але іслам поширюється швидше, ніж християнство, в першу чергу, за рахунок найвищого рівня народжуваності. Тому прогнозується, що протягом 50 років  їх чисельність зросте з 24% до 31%  від всього населення планети. Нерелігійних людей в світі нараховується  16%, насамперед, до цієї групи належать атеїсти та агностики, які здебільшого проживають в Європі та Азії. Відсоток секулярного населення, насамперед на Європейському континенті, продовжуватиме зростати за рахунок християн, але в чисельному еквіваленті ця група ставатиме меншою на фоні кращих демографічних показників релігійних груп. Буддистів у світі нараховують  500 млн. (6,9%), але їх кількість буде зменшуватися через від’ємний природний приріст.


Протестантизм  – другий за чисельністю напрямок у християнстві після католицизму, який продовжує динамічно зростати. За останні 100 років кількість протестантів збільшилася у вісім разів і це найкращий показник серед християнських конфесій. Станом на 2015 рік, 50,1% християнського населення сповідує католицизм, 36,7% – протестантизм, 11,9% – православ’я.


На графіку зростання протестантизму по континентам можна побачити, що потягом XVI – XX століть Європа залишалася найбільш протестантським континентом. У XVII столітті протестантські колоністи починають заселяти Північну Америку і з першої половини XIX століття до середини XX століття в цьому регіоні спостерігається бурхливе зростання частки протестантського населення. Але у 50 роках ХХ століття відбулося зміщення вектору протестантизму в Африку. В цей самий час протестантизм почав швидко поширюватися в Азії, Латинській Америці та Океанії. Сьогодні переважна більшість протестантів зосереджена в Субсахарській Африці (36,9%), а до середини століття 44% протестантів будуть африканцями. В Північній і Південній Америці знаходиться другий за чисельністю протестантський регіон – 32,9% від загального числа віруючих конфесій. Довгий час Західним місіонерам не вдавалося ефективно євангелізувати Азіатсько-Тихоокеанський регіон, але їх зусилля не були марними і сьогодні тут зосереджено 17,4% протестантського населення світу.


Велика Британія і Німеччина – лише ці дві європейські країні потрапили в топ-10 країн з найбільшою часткою протестантського населення. Це пояснюється тим, що «колиска Реформації» переживає демографічну кризу і дуже швидко секуляризується. Показово, що лідерство у протестантському світі зберігають США, попри помітну секуляризацію американського суспільства. 20% від протестантського населення світу проживає в цій країні. Другою країною рейтингу, стала Нігерія, крім неї в рейтингу опинилося ще три африканські країни: Демократична Республіка Конго, Південна Африка, Кенія. Китай займає третю сходинку в розподілі протестантського населення між країнами світу, але доля протестантів в середині цієї країни становить тільки 4,3%. Бразилія – переважно католицька, але за кілька десятків років частка населення, яке сповідує протестантизм відчутно зросла до 40 млн., що дозволило їй зайняти 4 місце серед протестантських країн.


Найбільшого поширення в протестантизмі протягом 20 століття набув євангельський напрямок (насамперед, п’ятидесятники і харизмати), їх чисельність зростає швидше, ніж інших протестантських груп. Наразі, це 40% від усіх протестантів.


Серед протестантських деномінацій найбільше позаденомінаційних віруючих 38,8%; п’ятидесятників – 10,8%, англікан – 10,6%, лютеран – 9,7%, баптистів – 9,0%, пресвітеріан – 7%.


Дані щодо чисельності протестантів в Україні суперечливі і варіюються від 1,0% до 2,0%. Існує лише достовірна інформація відносно кількості зареєстрованих релігійних організацій. Згідно цих даних, 29% від усіх релігійних організацій є протестантськими. В середині українського протестантизму найбільше громад належать до релігійної організації баптистів, другими є Християни віри Євангельської, третіми – релігійні організації харизматичного типу.

Статистичні дані взяті з кількох авторитетних джерел, посилання на які зазначені в інфографіці.

 

Сподобався матеріал?

Поділіться цiєю інформацією в соціальних мережах

Twitter Facebook In

Отримуйте найсвіжіші матеріали на імейл!

* indicates required