Проекти служіння Східноєвропейська Реформація з відзначення 500-річчя Реформації

У 2017 році будемо відзначати 500-ліття від початку масштабного духовного відродження, яке назавжди змінило хід історії. Початок Реформації прийнято рахувати від виступу німецького ченця Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року, який у цей день прибив 95 тез до брами собору у Вітенберзі. Інший німецький мислитель Г.В.Ф. Гегель назвав Реформацію: «сенсом історії нового часу». Соціальні феномени, народжені Реформацією, залишаються найбільшим досягненням людства за всю історію. Західна цивілізація має витоки з духовних ідеалів Реформації, до них мають прагнути й українці.

Реформація є поверненням людини, церкви і суспільства до біблійних стандартів. Це повернення до Особи Ісуса Христа – Сина Божого, відвічного Слова, яке стало тілом. Саме тут ії сутність, сенс і сила.

«Український корабель плив повними вітрилами під вітром Реформації і спустив вітрила, коли цей вітер опав»

Михайло Грушевський

Ювілей 500 років Реформації – це прекрасна можливість для євангельської Церкви в Україні реалізувати Велике доручення Христа – «навчати український народ».

Пропонуємо 5 цілей святкування цієї неймовірно важливої історичної дати і 70 різних ідей для проектів, які допоможуть поширити Боже послання в українському суспільстві в 2017 році.

Цілі програми "Рік Реформації"

1.Сприяти формуванню євангельської теологічної, світоглядної, історичної ідентичності протестантів в Україні.


У більшості українських євангельських віруючих не до кінця сформований біблійний світогляд. Уявлення про світ часто моделюється синкретичною сумішшю православ’я, комунізму і постмодернізму. Соціо-історична ідентичність євангельських християн в Україні теж, на жаль, не є глибокою. Інтелектуальна сфера протестантизму потребує серйозного очищення від різноманітних ідейних впливів, які не мають нічого спільного з традиційним християнським віровченням. Тому кожному віруючому окремо, як і всій Церкві, слід формувати саме євангельське бачення дійсності.  Ювілей 500 років Реформації є чудовою можливістю повернутись до біблійних світоглядних засад.

2. Донести Благу Звістку до українців, насамперед українській інтелігенції, про спасіння в Ісусі за допомогою історичної апологетики.


Реформація почалася з повернення до чистої віри в Ісуса Христа – єдиного Спасителя і Господа. Теологія Реформації фокусує увагу на Ісусі Христі й авторитеті Священного Писання. Справжня Реформація завжди починається з особистої віри в Ісуса Христа. Нам не потрібно змінювати Євангелію відповідно до сучасних тенденцій; істина не піддається мінливим віянням часу – вона універсальна для різних історичних епох, культур і верств.  Але нам потрібно навчитися говорити багатьма мовами аби комунікувати з різними соціальними групами на зрозумілій для них мові. Особливо слід подбати про занедбане євангелізаційне поле серед українською інтелігенції, яка потребує проповіді  з раціональною аргументацією. Святкування 500-ї річниці Реформації є прекрасною можливістю для такого типу благовістя!

3. Підняти імідж Євангельської Церкви через поширення культури і цивілізаційних досягнень Реформації (з особливим наголосом на досягненнях в Східній Європі).


В пост-комуністичній Україні євангельська Церква продовжує носити на собі ярлик секти. Ця сектантська стигматизація є серйозною перешкодою для поширення Євангелія серед українців.  Протестантизм визначав розвиток  найбільш передових країн, досягнення яких Україна прагне сьогодні наслідувати. Протестантизм не є новим явищем в українській культурі. Євангельська віра на наших землях має своє коріння ще в початку XV ст., коли українські лицарі  допомагали чеським гуситам в їх боротьбі за свободу жити по Біблії. У XVI і XVII століттях багато видатних українських діячів сповідували або визнавали євангельську віру. Показати біблійну сутність протестантизму, його масштаб та вплив на розвиток цивілізації стане сильним апологетичним інструментом, спроможним зруйнувати міфи навколо протестантської віри.

4. Дати орієнтири в суспільному житті на основі біблійного світогляду через приклад протестантської Реформації.


Сьогодні Україна переживає переломний історичний момент. Майдан, воєнне потрясіння, перманентна економічна криза сформували відчутний суспільний запит на зміни. Українці очікують економічних реформ, переформатування політичної системи тощо. Але ніяка реформа не матиме позитивних наслідків без змін в світогляді , моралі і менталітеті українців. Те чого так бракує нашій нації: цінності особистості, етики праці, верховенства права, розвитку національної культури, громадянського суспільства, парламентаризму і демократії –  все це можна черпати в духовності і традиції Реформації. Українське суспільство потребує Євангельської  Реформації, яка здатна визволити в ньому силу для позитивних преображень.

5. Вплинути на непротестантські конфесії, щоб вони стали більш біблійними і Христо-центричними.


Починаючи з XVI ст. Реформація сприяла появі прогресивних течій в католицизмі і православ’ї . Ці течії прагнули повертатись до біблійних стандартів у теології і в житті церкви. Цей духовний імпульс був настільки значний в Україні, насамперед через діяльність братств, що назавжди провів чітку межу між українським православ’ям і російським. Католицизм, з часів Тридентського собору аж до наших днів радикально трансформується завдяки впливу протестантизму на нього. Особливо відчутно стало це  в другій половині 20 століття, після Другого Ватиканського Собору.

Відновлення ідей Реформації в 2017 р. в широкому християнському контексті може дати нову можливість повернутись не тільки протестантам до біблійних стандартів віри і церковного життя.

Проекти служіння "Східноєвропейська Реформація" на 2017 рік

 

 

Школа Реформації

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97

Школа Реформації в рамках проекту «Християни для України» – це можливість здобути важливі знання про місію християн у суспільстві та практично втілити їх в життя через реалізацію громадських проектів. Це також перевірка світогляду на відповідність біблійним стандартам. Світогляд має здатність творити універсальну інтерпретацію навколишньої дійсності. Християнство є саме таким , універсальним світоглядом, який дає повний і системний погляд на світ.  Курс тренінгів складається з семи  модулів: 1. Реформація; 2. Історія; 3.Світогляд; 4.Народ; 5.Влада; 6.Церква; 7.Реформатор.

Кожен тренінг складається з теоретичної та інтерактивної частини:

Теоретична частина – це лекційний виклад навчального матеріалу, необхідного для  успішного суспільно корисного християнського служіння. Інтерактивна частина – це ігровий, аналітичний, дискусійний формат покликаний посприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Пропозиція співраці

1.Зареєструйтеся на весь курс тренінгів, який проходить в місті Києві.

2.Оберіть один із тренінгів курсу на тему, яка вас зацікавила.

3.Замовте тренінги для вашої помісної церкви або іншої зацікавленої аудиторії.

4.Ми підберемо зручний для вас формат проведення тренінгів. Наприклад, виклад елементу програми тренінгу для вашої помісної церкви, семінарії.Семінари «Реформація 500»

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-500

Семінари спрямовані на всебічне висвітлення ідеології Реформації, значення в історії, її вплив на розвиток Західної цивілізації та потенціал для сучасного світу і, зокрема, України. Велика увага приділяється проектам, які можна реалізовувати під час відзначення ювілею Реформації у 2017 році. Служіння Східноєвропейська Реформація має великий досвід проведення заходів відповідної тематики і формату.

Пропозиція співраці

1.Слідкуйте за анонсами на нашому сайті і на сторінках соціальних мереж.

2.Зв’яжіться з нами та уточніть інформацію, яка вас цікавить.

3.Домовтеся про можливість проведення семінарів в вашому регіоні, місті або помісній церкві.Східноєвропейський Лідерський Форум

%d1%81%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc

Східноєвропейський Лідерський Форум 2016 і 2017 буде сфокусований на відзначенні 500-ліття Реформації. Цьому буде присвячено лекції, проповіді, круглі столи, художні постановки, поширення літератури та інших матеріалів. На учасників протягом 3 днів чекають 120 лекцій від 70 спікерів. Учасники самі визначають поле зацікавленості з-поміж 12 запропонованих секцій: «Церква і громадянське суспільство», «Апологетика», «Євангелизм», «Місіонерство і відкриття нових церков», «Бізнес», «Мистецтво і культура», «Медіа», «Сімейне служіння», «Університет», «Церква і соціальна робота», «Церковне лідерство», «Молодіжне служіння». Кожна секція, певною мірою, буде фокусуватися на реформаційній тематиці, що дозволить застосувати отримані знання у власному служінні протягом відзначення річниці Реформації. Також Форум  – це платформа для знайомств, обміну ідеями і досвідом між євангельськими лідерами зі Східної Європи.

Пропозиція співраці

1.Східноєвропейський Лідерський Форум 2016 проходитиме у м. Києві з 9 по 12 листопада.

2.Східноєвропейський Лідерський Форум 2017 проходитиме у м. Києві з 8 по 11 листопада

3.Зареєструйтеся в якості учасника Форуму на нашому сайті.

4.Станьте волонтером Форуму.

5.Ваше служіння може стати партнером Форуму.Молодіжні кемпи, присвячені темі Реформації

%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b6%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%96-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be

Молодіжні кемпи, присвячені темі Реформації, мають на меті об`єднати молодих людей, що прагнуть вивчити феномен Реформації . Тренінги, лекції, дискусії, творчі вечори в поєднанні з активним відпочинком надихнуть учасників на євангелізацію через поширення послання Реформації. Також нададуть практичний поради для ефективного здійснення християнської місії у вищих навчальних закладах.

Служіння Східноєвропейська Реформація є організатором і співорганізатором кемпів, а також приймає участь в якості гостя на різноманітних молодіжних таборах.

Пропозиція співраці

1.Слідкуйте за анонсами на нашому сайті і на сторінках соціальних мереж.

2.Заповніть анкету учасника на наступний кемп.

3.Запросіть на молодіжний кемп нашу команду або спікера з лекцією, тренінгом по Реформації.

4.Зв’яжіться з нами та уточніть інформацію, яка вас цікавить.

5.Запропонуйте власні варіанти співпраці.Круглі столи для активної громадськості

%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%96-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be

Круглі столи із залученням місцевої інтелігенції, представників влади i громадського сектору на актуальні для суспільства теми, наприклад: «Патріотизм», «Модель влади», «Етика праці», «Верховенство права» тощо. Такі круглі столи, організовані євангельськими християнами, дають можливість представити українським елітам у регіонах цілісний біблійний світогляд і мати вплив на формування громадянського суспільства.

Пропозиція співраці

1.Ми пропонуємо консультацію і допомогу по організації подібних заходів для місцевих громад.

2.Якщо у вас є ідея, бажання та ресурс для проведення круглого столу у вашому місті, то зв’яжіться з нами за нижче вказаними контактами.

3.Запропонуйте власні варіанти співпраці.Лекційне турне західних спікерів українськими вишами

%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80

Лекційні тури західних християнських спікерів у вищі навчальні заклади України на тему Реформації і християнського світогляду. Лекції відбуваються у відкритому форматі та в рамках навчальної програми. На відкритих лекціях можуть бути присутні не тільки викладачі та студенти, але будь-хто, зацікавлений запропонованою доповідачем темою. Головна мета проекту  – це поширення християнського світогляду у світських університетах серед академічної аудиторії.

Пропозиція співраці

1.Запрошуємо викладачів і студентів стати партнером проекту.

2.Запросіть нашого спікера у свій вуз.

3.Слідкуйте за анонсами на нашому сайті і на сторінках соціальних мереж.Подільський Клуб

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1

Подільський Клуб – світоглядно-дискусійний клуб, в першу чергу, спрямований на студентську і академічну аудиторію, але нею не обмежується і охоплює людей, яким необхідні раціональні аргументи на користь віри. Девіз проекту: „Віруючим допомогти думати, думаючим допомогти вірити”. Клуб має на меті поширення християнського світогляду, використовуючи методи переконуючого євангелизму.  Ми порушуємо різноманітні актуальні питання зі сфери культури, мистецтва, історії, науки та суспільно-політичного життя. Традиційний формат клубу передбачає лекційну та дискусійну частину, але часто використовуються формати ток-шоу, World Café тощо.  В якості спікерів запрошуються авторитетні фахівці, лідери громадської думки. Дискусійні зустрічі проходять щомісяця у м. Києві на території університету ім. М. Драгоманова.

Можна проводити схожі дискусійні зустрічі і для помісних церков на різноманітні актуальні теми з життя суспільства.

Пропозиція співраці

1.Запрошуємо до співпраці студентів і викладачів

2.Надамо консультації та проведемо тренінг для бажаючих відкрити філіал дискусійного клубу в своєму місті.

3.Слідкуйте за анонсами Клубу на нашому сайті і на сторінках соціальних мереж.

4.Відвідайте наступний Подільський Клуб.

5.Зв’яжіться з нами та уточніть інформацію, яка вас цікавить.

6.Стань волонтером проекту.Історичні екскурсії

%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96%d1%97

Проект «Історичні екскурсії» має на меті допомогти розуміти історію з біблійної точки зору та пробудити патріотизм через захоплення красою, багатим історичним і культурним спадком рідного краю. Екскурсії є дуже ефективним засобом для євангелізації, запрошених на екскурсію, невіруючих. Всі ці екскурсії включають елементи історії української Реформації  й інтерпретують історію України згідно біблійного світогляду. На даний момент розроблено три маршрути інтерактивних екскурсій: «Шляхами втраченої еліти» на Волинь, «Antemurale Christianitstis” (Стіна Християнства) – Кам’янець Подільський і Хотин, а також «Європейський вимір України» по Львову. Проект стартує на весні 2017 року. Всі екскурсії проходять в інтерактивній, ігровій формі з використанням аудіо, відео ефектів та мають логічно структуроване, цілісне послання.

Пропозиція співраці

1.Слідкуйте за анонсами на нашому сайті і на сторінках соціальних мереж.

2.Заповніть анкету учасника на наступний кемп.

3.Зв’яжіться з нами та уточніть інформацію, яка вас цікавить.

4.Шукаємо християн – екскурсоводів, які б хотіли долучитися до проекту

5.Проводимо тренінг для екскурсоводівАкадемічний Форум на базі університету ім.І.Огієнка

%d0%ba%d0%bf%d0%bd%d1%83

Планується провести академічний Форум на базі національного університету ім. І.Огієнка в Кам’янці-Подільському, присвячений християнському впливу на суспільство. Передбачається поділ на чотири секції: «Історія», «Філософія», «Християнська етика», «Політологія».  Форум проходитиме протягом двох днів та складатиметься з лекційного і дискусійного формату. Перша половина дня – це лекції, а друга – круглі столи та екскурсії.

Пропозиція співраці

1.Форум організовується в партнерстві з Духовною радою КамянцяПодільського та КамянецьПодільськимнаціональним університетом імені Івана Огієнка.

2.Слідкуйте за анонсом Форуму на нашому сайті та соціальних мережах.Флешмоби, перформенси, квести

gq3tv02rs6

Мистецька інтерпретація дозволяє говорити просто про складне. Творчі проекти виконуватимуть не тільки просвітницьку функцію, але й створять правильну атмосферу довкола відзначення 500 – річчя Реформації. Крім популярних християнських флешмобів, таких як масові читання Біблії та публічні молитви можна проводити історичні костюмовані флешмоби. Кам’янець-Подільский та Львів, якнайкраще підходять для проведення творчих проектів з відтворенням духу епохи XVI століття.

Пропозиція співраці

1.Плануєте творчу акцію? – Ми можемо поділитися ідеями і надати певну консультацію

2.Якщо ви хочете поділитися цікавою ідеєю,  то чекаємо на ваш лист.Теологічний диспут на тему постмодернізму

%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80

Реформацію не можна уявити без теологічних диспутів, вони були рушієм інтелектуального прогресу того історичного періоду. І сьогодні християнські інтелектуали повинні реагувати на виклики часу і пропонувати свою альтернативу розвитку світу. В рамках Східноєвропейського Лідерського Форуму  у 2017 році планується проведення теологічного диспуту наших східноєвропейських теологів із запрошеними теологами з Кембриджу та Оксфорду на тему постмодернізму. Постмодернізм – це дух часу в якому ми живемо, ми повинні його розуміти і знати, як на нього реагувати.

Пропозиція співраці

1.Запрошуємо на Східноєвропейський Лідерський Форум 2017 року, який проходитиме у м. Києві з 8 по 11 листопада

Сподобався матеріал?

Поділіться цiєю інформацією в соціальних мережах

Twitter Facebook In

Отримуйте найсвіжіші матеріали на імейл!

* indicates required